Wednesday, April 29, 2009

Al-quran dan hadis Qudsi..

Al-Quran

1-Dari segi bahasa:
Himpunan dan bacaan : Himpunan huruf-huruf dan perkataan-perkataan antara satu sama lain ketika membaca.

Dalil : Firman Allah Taala

2-Dari segi istilah :
- Al-Quran ialah kalamullah swt yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dalam bahasa Arab.

- Merupakan suatu ibadah bagi orang yang membacanya.

-Al-Quran tidak disandarkan kecuali kepada Allah swt sahaja. Seperti : ...قال الله تعالى

-Al-Quran disampaikan kepada kita dengan tawatir, iaitu tetap ((قطعي الثبوت

-Al-Quran daripada Allah swt dengan lafaz dan makna daripadaNya, dimaksudkan juga sebagai wahyu dengan lafaz dan makna.

Sesungguhnya, Al-Quran merupakan ibadah dengan membacanya. Sepertimana dalam hadis, Rasulullah saw bersabda :
من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حستة, والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول (آلم) حرف, ولكن ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف – رواه الترمذي عن ابن مسعود.


Hadis Qudsi


1-Dari segi bahasa :
Sandaran kepada القدس iaitu sandaran yang menunjukkan kepada ketinggian dan keagungan kerana isi-isi kalimah yang menunjukkan kepada penyucian dan pembersihan. التقديس : تنزيه الله تعالى, التقديس : التطهير, وتقدس : تطهر

Dalil : Firman Allah Taala


أى نطهر انفسنا لك

2-Dari segi istilah :
- Iaitu suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw daripada Allah Taala. Iaitu Nabi meriwayatkannya dengan isi atau kandungannya dari Allah swt tetapi menggunakan lafaz dari Nabi saw sendiri. Contohnya :

عن أبي هريرة رضي الله عنه- عن رسول الله (ص) فيما يرويه عن ربه- يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء, الليل و النهار- أجرجه البخاري

- Isi dan kandungannya daripada Allah swt, dan tidak mukjizat

-Sesungguhnya ianya di sandarkan kepada Nabi Muhammad saw

-Hadis Qudsi kebanyakannya disampaikan dengan آحاد iaitu ketetapan yang ragu-ragu,
(ظنية الثبوت )

- Kadang-kadang ia shahih, hasan dan boleh jadi dhaif

-Hadis Qudsi makna atau isinya daripada Allah swt tetapi lafaznya daripada Rasulullah saw sendiri.

-Hadis Qudsi tidak termasuk mukjizat, membaca atau mempelajarinya adalah ibadah yang umum, tidak seperti bacaan al-Quran.


No comments:

Post a Comment